Odvolání

Pokud máte jiný názor

Jestliže nejste spokojení s naším rozhodnutím v souvislosti s pojistnou událostí, můžete problém vyřešit pomocí telefonátu nebo dopisu našim zaměstnancům. Máte ještě možnost nechat přezkoušet Vaši stížnost týkající se pojištění u níže uvedené zkušební komise.

Happy CARE Zkušební komise 
Pište na Zkušební komisi v případě, že si přejete nechat záležitost přezkoumat.
Happy CARE Zkušební komise
MAI Insurance Brokers, s.r.o.
Pod Parukářkou 39/4
130 00 Prague 3