Nahlášení škody

Je škoda nahlášená této pojišťovně?
Byl výrobek v záruční opravně na základě této či jiné závady?