Koho mám kontaktovat

Záruka:
Když výrobek přestane fungovat bez zjevné příčiny, může se jednat o funkční závadu. V tomto případě není vidět žádné vnější poškození výrobku. Tyto případy se často vyřizují pomocí reklamačního práva. Pokud záruční doba dosud nevypršela, obraťte se na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

Pojistné události:
Když výrobek přestane fungovat na základě náhlé a nepředvídané vnější události, například když ho upustíte na zem, obraťte se na naše středisko Happy CARE Centrum škod. Poškození report