O pojistiteli

Společnost Moderna Försäkringar je dynamický švédský pojišťovací koncern, který kombinuje dlouhodobou zkušenost s novým myšlením tak, aby mohl nabídnout nejlepší pojišťovací řešení ve zvolených tržních oblastech. Profesionalitou a angažovaností určuje společnost Moderna Försäkringar toto odvětví a je na špičce vývoje. Společnost Moderna Försäkringar provozuje svoji činnost mezinárodně a je pod dohledem švédské Finanční inspekce.

Moderna Försäkringar (IČ 516403-8662), Box 7830, 103 98 Stockholm,
Švédsko. Moderna Försäkringar, Pobočka Tryg Forsikring A/S, erhvervs og selskabsstyrelsen, CVR-č. 24260666, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Dánsko.

Zprostředkovatel pojištění v ČR
Electro World s.r.o. 
Chlumecká 1531  
198 19  Praha 9
Telefon : 239000177
www.electroworld.cz

Likvidace škod
Happy CARE Centrum škod
MAI Insurance Brokers, s.r.o.
Pod Parukářkou 39/4
130 00 Prague 3
Telefon: 226 284 240
e-mail: info@happycare.cz